Glöm inte att säga upp din gamla bostad när du byter.

Vid byte till annan bostad inom SGS ska du säga upp din nuvarande bostad när du signerar/undertecknar det nya avtalet.

Signera det nya avtalet först och säg sedan upp ditt nuvarande avtal under Mina sidor eller skicka oss en skannad Uppsägning. Vi behöver uppsägningen vid samma tillfälle som det nya avtalet signeras/undertecknas.

Du har rätt att säga upp det nuvarande avtalet till det datum då det nya avtalet börjar gälla. Undantag från regeln är när du erbjuds bostad via ”marknadsplats direkt” eller via ”sista minuten”, då riskerar du att få betala för båda bostäder under en månad. Detta gäller inte heller om du har ett Ugot, CIS eller ISMO kontrakt.

SGS 2020