Journummer.

Om det uppstår ett allvarligt fel i din bostad under nätter eller helger eller om en granne stör dig kan du alltid få hjälp genom vår jour. Skriv in din adress för att veta vart du ska ringa.

På vardagar kontaktar du som vanligt ditt kundcenter.